Voor dringende vragen en problemen vindt u hiernaast de contactgegevens van het bondsteam. Voor alle andere informatie zijn we makkelijk bereikbaar via email:

Verhuur lokalen

Onze lokalen zijn eigendom van Stad Brugge, en wij kunnen en mogen ze niet verhuren. Een geschikt heem in onze buurt kunt u vinden via de Boekingscentrale van CJT.