06_+16'ers De +16′ers zijn alle jongens en meisjes uit het 5e middelbaar. Dit is het jaar dat ze volledig voorbereid worden op het leiding geven. Ze leren langzaamerhand om meer verantwoordelijkheid te nemen, activiteiten in elkaar te steken, om te gaan met de leden… Dit alles wordt verwerkt in een aantal interactieve sessies. Naast deze sessies zullen ze zelf ook nog activiteiten krijgen waarin ze zich nog eens volledig kunnen uitleven. Deze ban schrikt zeker niet terug voor een dropping, bosspel of zelfs de klassieke pleinspelen.

Hun activiteiten zullen meestal plaatsvinden op zaterdagavond, maar ook op zaterdagmiddag zullen zij vaak ingezet worden om mee leiding te geven aan één van onze jongere bannen. Dit is dan ook de beste manier om al de geziene theorie eens in te oefenen in de praktijk.

Voor deze ban staat in de zomer geen tentenkamp gepland, maar een fameuze 9-daagse fietstrektocht. Ze fietsen van plaats naar plaats om zo de groep nog wat hechter te maken en zich nog een laatste keer als ‘gastje’ te amuseren.

Voor vragen over de aspirantenban neem je best contact op met banleider Wout, dit kan op plus16@ksatenbriel.be.